مکانیک – شبیه سازی – متلب

متلب

مکانیک – متلب

سلام، عرض ادب پروژه: نوشتن کد کانال دوبعدی در حالت توسعه یافته با مدل توربولانسی k-eps در متلب قطر کانال ۱ متر و سرعت فقط تابع y است و در جهت x تغییراتش صفر است ،( u=u(y افت فشار ثابت و ورودی مسئله فرض گردد. – شبیه سازی

دانشگاه :

مقطع: ارشد

جزییات : سلام، عرض ادب
پروژه: نوشتن کد کانال دوبعدی در حالت توسعه یافته با مدل توربولانسی k-eps در مطلب

قطر کانال ۱ متر و سرعت فقط تابع y است و در جهت x تغییراتش صفر است ،( u=u(y
افت فشار ثابت و ورودی مسئله فرض گردد.

انجام پروژه دانشجویی و کسری خدمت در تمامی رشته ها با کمترین هزینه و زمان شماره تلگرام و واتساپ: 09036032110