موضوع: منابع انسانی – مدیریت حقوق و دستمزد – پروژه درسی

📌موضوع: منابع انسانی – مدیریت حقوق و دستمزد – پروژه درسی

👥مشخصات متقاصی:
🔬رشته: مهندسی صنایع
🏢دانشگاه محل تحصیل: علوم و تحقیقات
📚مقطع: کارشناسی ارشد
📜متن پیام:
📆تاریخ تحویل پروژه: 96/3/1
💰قیمت: تا تومان
در خصوص موضوع پروژه باید دو مقاله isi انتخاب کنم و در یک پاورپوینت به صورت خلاصه شرح دهم
مقاله 1

مقاله 2

پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید

موضوع: درس تصمیم گیری معیارهای چندگانه در اکسل – پروژه فوق

درس تصميم گيري

📌موضوع: درس تصمیم گیری معیارهای چندگانه در اکسل – پروژه فوق

👥مشخصات متقاصی:
نام:
🔬رشته: مهندسی صنایع
🏢دانشگاه محل تحصیل: تهران مرکز
📚مقطع: کارشناسی ارشد
☎️تلفن:

📜متن پیام:
📆تاریخ تحویل پروژه: ٨تیر
💰قیمت:
مثلا برای خرید گوشی معیارها قیمت ،زیبایی،حافظه،کیفیت تصویر،..برای گزینه های گوشی اپل ،سامسونگ،هواوی در نظر گرفته شود. اینها دراکسل واردشود. تبدیل کمی به کیفی. بی بعدکردن خطی. روش انتروپی. کمترین مجذورات ویژه ماتریس مقایسه. H,h1,روش بردارویژه ماتریس مقایسه نرمال شده. درنهایت انتخاب گوشی روشahp,روش topsis,روش ویکور روشsaw,ودراخر روش الکترو
ببینید مثلا شما می خواید گوشی بخرید

چندتا معیار شما در نظر می‌گیرید

معیارها می تونه قیمت، حافظه ، وزن ، زیبایی ، حافظه، دوربین اینها معیار های شما میشند

گزینه ها شما چند تا گوشی در نظر می‌گیرید

حالا اینا رو تو اکسل بزنید

تبدیل کمی به کیفی

بی بعد کردن خطی

روش انتروپی

کمترین محذورات ویژه ماتریس مقایسه

H و H(_1)

روش بردار ویژه

ماتریس مقایسه نرمال شده

حالا انتخاب گوشی

روش AHP

روش TOPSIS

روش ویکور

روش Saw

و در آخر روش الکترو

پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید

درس اصول شبیه سازی با استفاده از نرم افزار ارنا

نرم افزار ارنا

پروژه درس اصول شبیه سازی با استفاده از نرم افزار ارنا

رشته صنایع

تاریخ تحویل 96/4/17
موضوع:تمرین شماره یک داخل عکس.
فایل پیوست دارد سه تا 👇👇👇👇

1دانلود

2 دانلود

3 دانلود   اضافه کردن گزارشات :Flow TimeCycle Timeاینو گفته آنالیز کنید

پروژه های درس تحلیل سیستم ها به شرح ذیل اعلام می گردد

لازم است هر گروه موارد زیر را در این خصوص انجام دهند:
1- چکیده مقاله به طور کامل ترجمه گردد.
2- مسئله مورد بحث در مقاله به طور کامل تشریح گردد.
3- فرضیه پویا به طور کامل تشریح گردد.
4- متغیرهای کلیدی به طور کامل تشریح گردد.
5- نمودار علی معلولی به طور کامل تشریح گردد یعنی باید تک تک روابط علت و معلولی را تشریح نمایید.
6- حلقه های بازخوردی داخل نمودار علت معلولی به طور کامل تشریح گردد.
7- نمودار جریان به طور کامل تشریح گردد و در نرم افزار ونسیم رسم شود.
8- در صورت وجود معادلات در مقاله ان ها را توضیح دهید در غیر این صورت خودتان معادلات فرضی را بنویسید.
9- نتیجه گیری آخر مقاله را به طور کامل تشریح نمایید.

پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید

درس سیستم داینامیک است مدلسازی

درس سیستم داینامیک

📌موضوع: مدلسازی – پروژه درسی

👥مشخصات متقاصی:
نام:
🔬رشته: مهندسی صنایع
🏢دانشگاه محل تحصیل: غیرانتفاعی
📚مقطع: کارشناسی ارشد
☎️تلفن:

📜متن پیام:
📆تاریخ تحویل پروژه: 19شهریور
💰قیمت: توافقی تا تومان
با سلام. یک پروژه کلاسی برای درس سیستم داینامیک است که باید در دو فاز زیر انجام شود.و فاز دوم آن با استفاده از نرم افزار ونسیم باید انجام شود.
فاز 1 تعریف مسئله –
در قسمت تعریف مسئله مهمترین بندهایی که باید انجام شود مطابق زیر خواهد بود:
1 – 1 – مقدمه
1 – 2 – تعریف مسئله ، ابهام ، رفتار متغیرهای مرجع
1 – 3 – اهمیت و ضرورت حل مسئله
1 – 4 – پیشینه و ادبیات تحقیق )بیان تحقیقات مرتبط و مشابه در حل مسئله و یا مسائل مشابه(
1 – 5 – اهداف تحقیق)اهداف حاصل از حل مسئله(
1 – 6 – سؤالات تحقیق )سوالاتی که پس از حل مسئله باید بتوان به آنها پاسخ داد(
1 – 7 – منابع
فاز 2 مدلسازی مسئله –
در قسمت مدلسازی مسئله مهمترین بندهایی که باید انجام شود مطابق زیر خواهد بود:
2 – 1 فرضیه دینامیک –
2 – 2 تصویر غنی از سیستم و نمودار زیر سیستم –
2 – 3 نمودار علت و معلولی –
2 – 4 تشریح حلقه های مهم در ساختار سیستم –
2 – 5 نمودار جریان –
2 – 6 معادلات ریاضی مدل –
2 – 7 اعتبار سنجی و شبیه سازی مدل –
2 – 8 نقاط اهرمی ، سناریو سازی و شبیه سازی سناریو –
2 – 9 تحلیل و مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی سناریوها –
2 – 10 نتیجه گیری و جمع بندی –
2 – 11 ارائه پیشنهادات برای تحقیقاتی آتی

پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید

پیاده سازی استرتژی – پروژه درسی –

پیاده سازی استرتژی

پیاده سازی استرتژی – پروژه درسی –
نام :
رشته : سایر
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه اصفهان
مقطع: کارشناسی ارشد
تلفن :

متن:
تاریخ تحویل : 97/03/03
قیمت :
1- یک سازمان دلخواه را در نظر بگیرید :
ماموریت ، چشم انداز ،رقبا ، محصولات و خدمات تولیدی آن را توضیح دهید
2- تحلیل موقعیت رقابتی: ماتریس تحلیل صنعت پورتر، ماتریس BCG ، تحلیل مراحل چرخه حیات
3- تحلیل استرتژی های موجود
4- عارضه یابی استراتژی های موجودو ارائه استراتژی های پیشنهادی
نکته : یکی از محصولات سازمان را مورد بررسی قرار دهید

پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید

تولید بشکه های فلزی – پروژه لیسانس

تولید بشکه های فلزی

تولید بشکه های فلزی – پروژه لیسانس
نام :
رشته : مهندسی صنایع
دانشگاه محل تحصیل: دماوند
مقطع: کارشناسی
تلفن :

متن:
تاریخ تحویل : 15 تیر
قیمت : تا تومان
ارزیابی با نرم افزار Comfar III
برای اعلام همکاری پیام مستقیم دهید @projeyarr
فایل پیوست دارد 

پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید

درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

درس تصميم گيري

درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

که یک مقاله بیس برای این درس پیدا کنیم

تحقیق چهار فصل داره

فصل اول خود تصمیم گیری و زیر شاخه هارو توضیح میدیم

و دو تا زیر شاخه رو هر کدوم و به روشهای خودشون تقسیم میکنیم

فایل پیوست دارد

پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید

به روزرسانی مالی طرح توجیهی تولید بلبرینگ – پروژه درسی –

تولید بلبرینگ

به روزرسانی مالی طرح توجیهی تولید بلبرینگ – پروژه درسی –
رشته : مهندسی صنایع
دانشگاه محل تحصیل:
مقطع: کارشناسی ارشد
تلفن :

متن:
تاریخ تحویل : 30 آذر
قیمت : تا تومان
انجام پروژه درس ارزیابی پروژه.به روز رسانی طرح توجیهی احداث کارخانه تولید بلبرینگ(طرح توجیهی تولید بلبرینگ).به روز رسانی مطالعه ی بازار و اطلاعات اقتصادی طرح تولیدی که به پیوست آپلود شده.و دادن اطلاعات به روز شده به نرم افزار کامفار و دریافت و ارایه گزارش کامفار.به روز رسانی مالی طرح با استخراج تغییر مقادیر قیمت از سایت و مراجع رسمی نظیر بانک مرکزی و مرکز آمار.پروژه دقیقا شامل بخش های:
فصل اول:مقدمه و مطالعات بازار(3 تا 5) صفحه
فصل دوم:ارزیابی فنی(5 تا 8) صفحه
فصل سوم: تهیه طرح توجیهی،ارزیابی اقتصادی،تحلیل حساسیت،(6 تا 12 صفحه)
فصل چهارم: جمع بندی و نتیجه گیری از گزارشات کامفار(تا 3 صفحه)

فایل پیوست دارد 

پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید

 

موضوع: طراحی یک تیر به کمک نرم افزار ansys – پروژه درسی

طراحی یک تیر

موضوع: طراحی یک تیر به کمک نرم افزار ansys – پروژه درسی
مشخصات متقاصی:
رشته: مهندسی مکانیک
دانشگاه محل تحصیل: پرند
مقطع: کارشناسی
متن پیام:
تاریخ تحویل پروژه: 95/10/4
طراحی یک تیر که از مرکز یک آن 3تن آویزان است. طول تیر 11متر.طول طناب 3متر .حداکثر جابجایی 01.% باشد.ضریب اطمینان بیشتر از 2 .تمام نیرو هایی ک ب قسمت های مختلف تیر وارد میشود.تهیه گزارش کار (توضیح فرایند طراحی).گزارش کار شامل 1شرح طراحی .2مدل سازی(وزن و جنس).3 تجزیه و تحلیل .4 پیشنهاد برای بهبود

پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید

 

پروژه طراحی اجزا مکانیک

طراحی اجزا

پروژه طراحی اجزا مکانیک
از کتاب جوزف شیگلی
صفحه ی ٧٨۴
پروژه باید تایپ بشه
روابط مربوطه باید تایپ بشن
مدل سازی با برنامه های catiaیاsolidworkانجام بشن
چرخ دنده ها و خارها جدا و سر هم
مدل سازی محاسبه ی تنش بار و نیرو با ansys

فایل پیوست 

پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید