کسری خدمت – قابلیت دومنظوره‌سازی سازه‌های مدفون و زیرزمینی با رویکرد پدافند غیرعامل

رویکرد پدافند غیرعامل

رویکرد پدافند غیرعامل

عمران – قابلیت دومنظوره‌سازی سازه‌های مدفون و زیرزمینی با رویکرد پدافند غیرعامل- کسری خدمت

دانشگاه : خواجه نصیر

مقطع: کارشناسی ارشد

جزییات : یک پروژه راهبردی می باشد که از طریق پرسشنامه به بررسی نتایج می پردازد.بررسی دو مظوره سازی مثلا مترو به هنگام جنگ بعنوان پناهگاه استفاده شود..

در این طرح پژوهشی، روش اعتبار سنجی و معیار رد و قبول داده های گرد آوری شده و نتایج تحلیل به شرح جمع آوری داده های حاصل ازپرسشنامه درنرم افزارSPSS ، Super Decision و با روش¬های AHP و ANP و پس از وزن¬دهی عناوین جهت تحلیل درسیستم SWOT و استخراج استراتژی های مرتبط بااهداف براساس معیارSMART می باشد. وبرای اعتبارسنجی آن می توان ازطریق نرم افزار Expert Choice بدین هدف دست یافت.

انجام پروژه دانشجویی و کسری خدمت در تمامی رشته ها با کمترین هزینه و زمان شماره تلگرام و واتساپ: 09036032110