موضوع: منابع انسانی – مدیریت حقوق و دستمزد – پروژه درسی

📌موضوع: منابع انسانی – مدیریت حقوق و دستمزد – پروژه درسی

👥مشخصات متقاصی:
🔬رشته: مهندسی صنایع
🏢دانشگاه محل تحصیل: علوم و تحقیقات
📚مقطع: کارشناسی ارشد
📜متن پیام:
📆تاریخ تحویل پروژه: 96/3/1
💰قیمت: تا تومان
در خصوص موضوع پروژه باید دو مقاله isi انتخاب کنم و در یک پاورپوینت به صورت خلاصه شرح دهم
مقاله 1

مقاله 2

پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید