رشته جغرافیا

#جغرافیا GIS برنامه ریزی شهری

انجام پروژه های دانشجویی رشته جغرافیا بصورت تخصصی تحقیقاتی و نرم افزاری

نرم افزارهای کاربردی در هر یک از گرایش های علوم جغرافیایی در اینجا معرفی می شود

# جغرافیا GIS برنامه ریزی شهری

نرم افزارهای کاربردی در هر یک از گرایش های علوم جغرافیایی در این قسمت معرفی شده است؛ جهت آشنایی و یا دانلود نرم افزار و همچنین فایل های آموزشی آنها برروی لینک مورد نظر کلیک نمایید.

# جغرافیا GIS برنامه ریزی شهری

این صفحه در حال بروز رسانی است. چنانچه تمایل به درج مطالب مورد نظر خود در این بخش را داشتید و یا آمادگی تدریس هر یک از نرم افزارها را دارید بامدیریت سایت پروژه یار مکاتبه نمایید

 ردیف نام   فارسی نرم افزارنام    انگلیسی    نرم افزار مناسب برای رشته های………………………..
 1 جی آی اس GISتمامی رشته هایی که با زمین سر و کار دارند
 2 اس پی اس اس SPSS تمامی گرایش های علوم جغرافیایی
 3 ان ویENVI اقلیم، ژئو، سنجش از دور و کارتوگرافی
4اکسپرت چویسExpert Choiceبرنامه ریزی شهری، برنامه ریزی روستایی
 5حسابرس روستانداردمناسب برای دهیارها و برنامه ریزان روستایی
 6 اتو کد مناسب برای همه ی گرایش های جغرافیا
 7 فتوشاپ مناسب برای همه ی گرایش های جغرافیا
8پینتpaintمناسب برای همه ی گرایش های جغرافیا
9لیزرلکاربردی برای گرایش های برنامه ریزی شهری و روستایی
10پاجکPajekکاربردی برای گرایش های برنامه ریزی شهری و روستایی
11پی ال اسPLS Smartکاربردی برای گرایش های برنامه ریزی شهری و روستایی
12

# جغرافیا GIS برنامه ریزی شهری

ثبت پروژه