پروژه های آماده

مرجع انجام پروژه های دانشجویی و کسری خدمت

پروژه آماده دانشجویی کسری خدمت
پروژه آماده دانشجویی کسری خدمت
پروژه آماده دانشجویی کسری خدمت
پروژه آماده دانشجویی کسری خدمت

پروژه آماده دانشجویی کسری خدمت

.سلام خدمت دانشجویان عزیز پروژه های زیر به صورت آماده هستند برای دریافت پیش نمایش و یا خریدن آن با شماره 09036032110 تماس حاصل فرمایید .توجه داشته باشید تمامی پروژه های به طور کامل انجام شده .  و آماده تحویل به شما عزیزان است .

پروژه آماده دانشجویی کسری خدمت

پروژه شماره یک

موضوع: برنامه نویسی کودا – پروژه فوق

مقطع: کارشناسی ارشد:
پروژه من موازی سازی پیدا کردن دور منفی در گراف می باشد که به وسیله الگریتم فلوید وارشال انجام می باشد
من خودم موازی سازیی الگریتم فلوید را پیدا کردم ولی نمیتونم اصلاحش کنم که بتون دور منفی را سلکت کنه یا بشناسه اگه بخواید میتونم الگریتمشم برای شما ارسال کنم البته موازی سازی با زبان برنامه نویسی کودا می باشد .

 پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره 09036032110 یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید

——————————————

پروژه شماره دو

موضوع: بررسی عوامل موثر بر مواد فعال سطحی(سورفکتانت)بر ازدیاد برداشت نفت – پروژه لیسانسرشته: مهندسی شیمی
مقطع: کارشناسی در سه فصل هر کدام حداقل 90بصفحه دارای مقدمه فهرست و نتیجه گیری همره با فایل ورد باشد

 پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره 09036032110 یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید


پروژه شماره سه

موضوع: تبدیل مدل غیرخطی سیستم ذکر شده در فایل پیوست به فرم استاندارد کنترل کننده لغزشی – پروژه درسی
رشته: مهندسی برق
مقطع: کارشناسی ارشد

تبدیل مدل غیرخطی سیستم ذکر شده در فایل پیوست به فرم استاندارد کنترل کننده لغزشی

فایل پیوست 

 پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره 09036032110 یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید


پروژه شماره چهار

موضوع: بررسی انتقال حرارت جابجایی سیالات غیر نیوتنی مدل پاورلا – پروژه لیسانس

رشته: مهندسی شیمی
مقطع: کارشناسی
پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره 09036032110 یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید

پروژه آماده دانشجویی کسری خدمت


پروژه شماره پنج

موضوع: بررسی تعادلات فازی مایع مایع سیستم های آبی بوسیله شبیه ساز مولکولی مونت کارلو – پروژه لیسانس

رشته: مهندسی شیمی
مقطع: کارشناسی

پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره 09036032110 یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید


پروژه شماره شش

موضوع: بافت فرسوده تهران – تحقیق درسی

مقطع: کارشناسی

بررسی بافت های فرسوده تهران

پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره 09036032110 یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید


پروژه شماره هفت

موضوع: طراحی گرافیکی با WPF – سایر
رشته: مهندسی کامپیوتر
مقطع: کارشناسی
طراحی یک محیط گرافیکی سه بعدی با WPF ، دارای یک مکعب مستطیل ثابت ، و یک استوانه با قابلیت حرکت در سه جهت و دوران حول سه محور ( با ورودی از کاربر )

پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره 09036032110 یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید


پروژه شماره هشت

موضوع: بررسی فرایند فلودایز بد(بستر شناور) و بررسی واکنش های سه فاز در فرایند آن – پروژه لیسانس

رشته: مهندسی شیمی
مقطع: کارشناسی

پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره 09036032110 یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید


پروژه شماره نه

موضوع: Localization Techniques in Wireless Sensor Networks(موقعیت یابی در شبکه های بی سیم) – پروژه فوق

رشته: مهندسی کامپیوتر
مقطع: کارشناسی ارشد
با سلام
بر ای موضوع سمینار در دانشگاه که مقدمه ای بر پروژه نهایی بنده خواهد بود این موضوع مطرح شده.البته اگر مجری محترم نظر خاصی یا موضوع خاصی در این رابطه مدنظرشان بود مطرح بفرمایند.
در این موضوع بیشتر روی موقعیت یابی و روش های موقعیت یابی در سیستم های بی سیم در شبکه مطرح شده است.

پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره 09036032110 یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید


پروژه شماره ده

موضوع: مدیریت ساخت در حوضه توسعه شهری – سایر

رشته: مهندسی عمران
مقطع: کارشناسی ارشد

پروژه به صورت مقاله در 12 تا 15 صفحه و به صورت جمع آوری مطالب و علمی پژوهشی باشد.
پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره 09036032110 یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید


پروژه شماره یازده

موضوع: طراحی مبدل حرارتی – پروژه لیسانس

رشته: مهندسی مکانیک
مقطع: کارشناسی

طراحی یک نمونه از مبدل پوسته و لوله با استفاده از روابط موجود در منابع
مرحله دوم طراحی این مبدل با استفاده از نرم افزار اسپن و مقایسه با نتایج بخش قبل
مرحله بعد بخشی از این مبدل با استفاده از نرم افزار فلوئنت شبیه سازی عددی می شود و الگوهای جریان برای آن بررسی می شود.
پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره 09036032110 یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید


پروژه شماره دوازده

موضوع: مطالعه انواع روش های مشبک کاری در چاه نفت – پروژه لیسانس

رشته: سایر
مقطع: کارشناسی

بررسی روش های مشبک کاری در چاه شامل روش های نوین و قدیمی

پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره 09036032110 یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید


پروژه شماره چهارده

موضوع: بررسی تجربی انتقال حرارت جابجایی اجباری در لوله با زوایای مختلف داخل سولنوئید – پروژه فوق

رشته: مهندسی مکانیک
مقطع: کارشناسی ارشد

پروژه تجربی است و من داده سازی اعداد را میخواهم بدون انجام آزمایش.داده ها لزوما دقیق نباشند.صرفا یک داده سازی معمولی اگر امکان دارد بدون استفاده از نرم افزار و صرفا با مقایسه نتایج کارهای قبلی.لطفا زمان مورد نیاز و هزینه دقیق را بفرمایید.با تشکر
فایل پیوست 

پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره 09036032110 یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید

پروژه آماده دانشجویی کسری خدمت


پروژه شماره پانزده

موضوع: بررسی یکی از عوامل تخریب کننده محیط زیست در ایران (به همراه پادر پیونت و کلیپ) – پروژه لیسانس

رشته: مهندسی عمران
مقطع: کارشناسی

پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره 09036032110 یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید


پروژه شماره شانزده

موضوع: ترجمه ۱۵ صفحه کتاب همراه با رسم شکل در Visio – پروژه درسی

رشته: مهندسی کامپیوتر
مقطع: کارشناسی
ترجمه صفحه ۶۱-۷۵ از کتاب Fundamentals of Electric Circuit همراه با رسم شکل ها در نرم افزار Visio
بدین صورت که برای هر شکل موجود.یک فایل Visio نیز بایستی تحویل داده شود.
به عنوان مثال اگر در این ۱۵ صفحه ۲۵ شکل وجود دارد‌، یک فایل پی دی اف شامل متن ترجمه شده به همراه شکل ها +‌ ۲۵ فایل Visio که در اصل ترسیم همان شکل هاست نیاز است.

پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره 09036032110 یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید


پروژه شماره هفده

موضوع: سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید کششی و فشاری – پروژه درسی

رشته: مهندسی صنایع
مقطع: کارشناسی ارشد
فایل ورود حدود 50 صفحه که تاپایان آذر ماه فرصت تحویل دارد. یک فایل پاورپوینت هم لازم هست که تا 17 آذر بایستی تحویل شود. به عبارتی دو فایل مورد نیاز است. رد فایل پاور پوینت حتما از تصویر و عکس هم استفاده شود.

پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره 09036032110 یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید


پروژه شماره هیجده
موضوع: بهینه سازی با الگوریتم های بهینه سازی – پروژه درسی

رشته: مهندسی عمران
مقطع: کارشناسی ارشد

با سلام یک برنامه برای محاسبه تعداد لایه های FRP که جهت تقویت ستون ها به کار برده می شود در مخلوطی از اکسل و متلب نوشته شده است. می خواهیم با امتحان همه حالات ممکن که شامل شکل مقطع(دایره ای)و مستطیلی و ابعاد آن و آرایش میلگرد ها و ضخامت لایه ها به بهینه ترین حالت که کمترین تعداد لایه را مصرف می کند دسترسی پیدا کنیم.روش حل مسئله یکی از الگوریتم های فرا ابتکاری است.توضیحات تکمیلی نیز داده خواهد شد.

–پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره 09036032110 یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید


پروژه شماره نوزده

موضوع: ECAP مس – تحقیق درسی

رشته: مهندسی مواد

مقطع: کارشناسی ارشد
ECAP مس رشته ساخت وتلید و مواد متالوزی
اکستروژن در کانال های هم مقطع زاویه دار

–پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره 09036032110 یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید


پروژه شماره بیست

موضوع: کدنویسی ضرب دو ماتریس100در100 به زبان 0pencl – پروژه فوق

رشته: مهندسی کامپیوتر
مقطع: کارشناسی ارشد
کدنویسی به زبان opencll
یک ماتریس 100در100
توضیح زبان opencll در فایل پیوست

–پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره 09036032110 یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید


پروژه شماره بیست و یک

موضوع: شبیه سازی شبکه با استفاده از ns2 – پروژه درسی

رشته: مهندسی کامپیوتر
مقطع: کارشناسی

شبیه سازی یک سیناریو با استفاده از نرم افزار ns2
–پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره 09036032110 یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید


پروژه شماره بیست و دو

موضوع: طراحی یک تیر به کمک نرم افزار ansys – پروژه درسی
رشته: مهندسی مکانیک
مقطع: کارشناسی
تاریخ تحویل پروژه: 95/10/4
طراحی یک تیر که از مرکز یک آن 3 تن آویزان است. طول تیر 11متر.طول طناب 3 متر .حداکثر جابجایی 01.% باشد.ضریب اطمینان بیشتر از 2 .تمام نیرو هایی ک ب قسمت های مختلف تیر وارد میشود.تهیه گزارش کار (توضیح فرایند طراحی).گزارش کار شامل 1شرح طراحی .2مدل سازی(وزن و جنس).3 تجزیه و تحلیل .4 پیشنهاد برای بهبود

–پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره 09036032110 یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید

پروژه آماده دانشجویی کسری خدمت


پروژه شماره بیست و سه

موضوع: ضرب ماتریس – پروژه درسی

رشته: مهندسی کامپیوتر
مقطع: کارشناسی ارشد

ضرب ماتریس با استفاده از کودا تا مرحله قبل از جمع و ذخیره حاصلضرب درایه ها در یک فایل متنی

–پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره 09036032110 یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید

پروژه آماده دانشجویی کسری خدمت


پروژه شماره بیست و چهار

موضوع: ضرب کننده علامتدار با VHDL – پروژه درسی

رشته: مهندسی کامپیوتر
مقطع: کارشناسی

متن پیام:
تاریخ تحویل پروژه: 95/10/13
در درس معماری کامپیوتر با استاد مربوط صحبت شده است و برای آخر ترم یک پروژه میخواهند که پروژه خواسته شده به شرح زیر است:
((ضرب کنند علامتدار با VHDLطراحی کنید.محیط simucation میتواند ISEباشد.دوعدد 16بیتی در هم ضرب کنند عدد اول 8بیت صحیح و 8 بیت اعشار باشد.عدد دوم 10بیت صحیح و 6بیت اعشار باشد.
ضرب کنند با Appو SHIFTطراحی شود.))


–پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره 09036032110 یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید


پروژه شماره بیست و پنج

موضوع: aspen plus – پروژه فوق
رشته: مهندسی شیمی
مقطع: کارشناسی

فایل پیوست 
شبیه سازی یک فرایند و فیلتر های آن

–پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید


پروژه شماره بیست و شش

موضوع: مدیریت- تهیه پاور پوینت از یک مقاله – پروژه درسی
دانشگاه محل تحصیل: سراسری
مقطع: کارشناسی ارشد

این یک تمرین درس مدیریت می باشد که استاد به هر دانشجو یک مقاله انگلیسی اختصاص داده که فعالیتهایی مطابق فایل پیوست باید روی این مقاله انجام شود. توضیح اینکه مقاله مربوط به اینجانب را ترجمه نموده ام .

مقاله پیوست شده
خواسته های استاد به شرح ذیل می باشد

جستجو و ارائه فایل 5 مقاله مرتبط با مقاله ترجمه شده بعد از سال 2010 میلادی.
فایل وورد شامل 20تست طراحی شده از مقاله.
فایل وورد شامل 50لغت و اصطلاح کلیدی مقاله.
مناسب بودن معماری ارائه در اسلاید (روند،جامعیت و کفایت)
مناسبت الگوی ارائه (نبودن متن های خسته کننده، جذابیت الگو)
مناسبت بودن اسلاید ها از نظر محتوی و همچنین جذابیت بصری و نحوه ارائه آن ها (عدم اتلاف وقت، تدریجی
بودن مطالب ارائه شده به نحوی که مخاطب از گوینده جلو نیفتد)

–پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید


پروژه شماره بیست و هفت

موضوع: تهیه یه پاورپوینت از موضوع SCM(مدیریت زنجیره تامین) – پروژه درسی
مقطع: کارشناسی ارشد
این یک تمرین درسی می باشد که خواسته شده از موضوع SCM (مدیریت زنجیره تامین) یه پاور پوینت که شامل تمامی موارد یک ارائه باشد را دارا باشد.
از جمله مقدمه ، خلاصه ، تاریخچه ، کاربردهای ، نرم افزارهای مورد استفاده ، توضیح مطلب ، نتیجه گیری و منابع باشد .
در مجموع خواسته شده تمامی قسمتهای یک ارائه را مانند مقاله داشته باشد.

–پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید


پروژه شماره بیست و هشت

موضوع: برخورد گلوله با سطح فلز و انالیز آن با نرم افزار انسیس – پروژه درسی

رشته: مهندسی مکانیک
–پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید


پروژه شماره بیست و نه

موضوع: hse plan – پروژه فوق
رشته: مهندسی عمران
مقطع: کارشناسی ارشد

فایل پیوست 

–پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید


پروژه شماره سی

موضوع: ارزیابی اقتصادی ( درس اقتصاد مهندسی) – پروژه درسی
رشته: مهندسی مکانیک
مقطع: کارشناسی
موضوع پروژه مرتبط با درس اقتصاد مهندسی می باشد. پروژه یک سوال دارد که می پرسد از 4 گزینه ی آورده شده کدامیک اقتصادی تر می باشد که نیاز به تحلیل و حل هر چهار حالت دارد و باید ارزیابی اقتصادی صورت بگیرد و اگر نیاز هست می توان از نرم افزار های برنامه نویسی نیز استفاده کرد.
پروژه ضمیمه میگردد . (فقط تحلیلش آماده است )

فایل پیوست
–پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید


پروژه شماره سی و یک

موضوع: تدوین استراتژی سازمان – پروژه درسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ما نیاز به یک پروژه ی حداقل ۶۰ صفحه ای با موضوع تدوین استراتژی برای یک سازمانی مشخص داریم
همچنین نیاز به یک مقاله ساده که اصلا نیازی نیست استاندارد آی اس آی یا غیره را داشته باشد

–پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید


پروژه شماره سی و دو

موضوع: طراحی شفت – پروژه درسی
رشته: مهندسی مکانیک
مقطع: کارشناسی

فایل پیوست 

–پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید


پروژه شماره سی و سه

موضوع: جک بالابر پیچی – پروژه درسی

رشته: مهندسی مکانیک
مقطع: کارشناسی

فایل پیوست 

–پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید

پروژه آماده دانشجویی کسری خدمت


پروژه شماره سی و چهار

موضوع: برنامه نویسی – پروژه درسی

رشته: مهندسی کامپیوتر
مقطع: کارشناسی ارشد
من یک سری داده در فایل اکسل دارم و چند پارامتر دارم که هر کدام از این پارامترها با یک فرمول مربوط به خودش به دست می آید. میخواهم با توجه به فرمول هر پارامتر، داده ها را از سلولهای فایل اکسل بخواند و در برنامه محاسبات را انجام داده و در یک پنجره یا فرم آن پارامتر با اندازه به دست آمده را نشان دهد. (با سی شارپ یا متلب)

–پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید


پروژه شماره سی و پنج

موضوع: مدلسازی، بررسی پایداری و طراحی کنترلر برای سیستم پاندول معکوس – پروژه درسی

رشته: مهندسی مکانیک
مقطع: کارشناسی
مراحل انجام پروژه پیوست شده است.

فایل پیوست را دانلود کنید 

–پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید


پروژه شماره سی و شش

موضوع: تعیین موقعیت کوادروتور با استفاده از فیدبک حالت – پروژه درسی

رشته: مهندسی برق
مقطع: کارشناسی

شبیه سازی یک مقاله ی کنفرانس به صورت اینکه نتایج مقاله شبیه سازی شده و در یک فایل پی دی اف توضیحات مورد نظر و همچنین فایل کدهای نوشته شده درج گردد. فایل مقاله ی کنفرانس در پیوست ارسال می گردد

فایل پیوست 

–پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید


پروژه شماره سی و هفت

موضوع: پیاده سازی و اجرای 3مثال در محیط NS2 – پروژه فوق

رشته: مهندسی کامپیوتر
مقطع: کارشناسی ارشد

متن پیام:
پیاده سازی و اجرای3 مثال تخصصی در سمیلاتور NS2

–پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید


پروژه شماره سی و هشت

موضوع: طراحی یک تقویت کننده صدا – پروژه درسی

رشته: مهندسی برق
مقطع: کارشناسی

متن پیام:
پروژه من مربود به درس مدارهاری الکترونیکی ست که از دروس مشترک برق و کامپیوتر است..باید یک تقویت کننده صدا با استفاده از نرم افزار (مولتی سیم13) طراحی شود که میتواند شامل چندین مرحله یا تقویت کننده پشت سر هم باشد..توضیحهت مربوط به مشخصات مدار موردنیاز را در فایل زیر آپلود کردم.

فایل پیوست را دانلود کنید

–پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید


پروژه شماره سی و نه
موضوع: طراحی اجزا ۱ – پروژه درسی

مشخصات متقاصی:
رشته: مهندسی مکانیک
مقطع: کارشناسی
متن پیام:
در رابطه با درس طراحی اجزا ۱

فایل پیوست دارد 

–پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید


پروژه شماره چهل

درس معماری کامپیوتر
موضوع: طراحی و شبیه سازی ALU

رشته: مهندسی ای تی
مقطع: کارشناسی

پروژه درس معماری کامپیوتر
طراحی و شبیه سازی ALU موجود در صفحه 36 اسلاید 5 درس
(واحد حسابی در صفحه 26 (مدار عملیات حسابی) و واحد منطقی در صفحه 28 (مدار ریز عملیات منطقی) اسلاید 5 موجود اند)
نرم افزار مورد استفاده: Max+Plus II

فایل پیوست را دانلود کنید 

–پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید


پروژه شماره 41

📌موضوع: تحلیل در ansys – پروژه درسی

👥مشخصات متقاصی:
🔬رشته: مهندسی مکانیک
🏢دانشگاه محل تحصیل: آزاد پرند
📚مقطع: کارشناسی

📜متن پیام:
📆تاریخ تحویل پروژه: 3/5
💰قیمت: تا تومان
مقایسه یک تیر بدون بار و یک تیر با همان هندسه تحت بار خمشی
اطلاعات تیر در عکسی که زمیمه شده موجود میباشد
فایل پیوست و مسیله مربوطه

پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید


پروژه شماره 42

موضوع: کمانش صفحه ی مربعی سوراخ دار – پروژه درسی

مشخصات متقاصی:
رشته: مهندسی مکانیک
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه شیراز
مقطع: کارشناسی ارشد

متن پیام:
تاریخ تحویل پروژه: 10/1/96
سلام

. من میخوام کمانش یه صفحه ی مربعی که داخلش یه سوراخ مربعی هست و مکان این سوراخ در حال تغییر هست رو بررسی کنم .مقاله ای که براتون اپلود کردم یه صفحه مربعی با سوراخ دایره ای رو برای سه نوع متفاوت از فولاد بررسی کرده . من میخوام شما صحفحه مربعی با سوراخ مربعی رو برای همون سه نوع از اون فولاد مثله مقاله تحیلیل کنید

. یعنی شما شکل 3 و شکل 4 و شکل 5 مقاله رو باید برا صفحه ی مربعی با سوراخ مربعی ، بدست بیارید .توی این سه تا نموار برای 8 تا نسبت d/b مختف نمودارا رسم شده که شما برای سادگی بیشتر فقط برای 4 تا d/b مختلف نمودارا رو رسم کنید .

فایل پیوست

پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید

پروژه آماده دانشجویی کسری خدمت


پروژه شماره 43

پروژه طراحی اجزا مکانیک
از کتاب جوزف شیگلی
صفحه ی ٧٨۴
پروژه باید تایپ بشه
روابط مربوطه باید تایپ بشن
مدل سازی با برنامه های catiaیاsolidworkانجام بشن
چرخ دنده ها و خارها جدا و سر هم
مدل سازی محاسبه ی تنش بار و نیرو با ansys

فایل پیوست 

پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید


پروژه شماره 44

موضوع: طراحی یک تیر به کمک نرم افزار ansys – پروژه درسی
مشخصات متقاصی:
رشته: مهندسی مکانیک
دانشگاه محل تحصیل: پرند
مقطع: کارشناسی
متن پیام:
تاریخ تحویل پروژه: 95/10/4
طراحی یک تیر که از مرکز یک آن 3تن آویزان است. طول تیر 11متر.طول طناب 3متر .حداکثر جابجایی 01.% باشد.ضریب اطمینان بیشتر از 2 .تمام نیرو هایی ک ب قسمت های مختلف تیر وارد میشود.تهیه گزارش کار (توضیح فرایند طراحی).گزارش کار شامل 1شرح طراحی .2مدل سازی(وزن و جنس).3 تجزیه و تحلیل .4 پیشنهاد برای بهبود

پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید

پروژه آماده دانشجویی کسری خدمت


پروژه شماره 45

به روزرسانی مالی طرح توجیهی تولید بلبرینگ – پروژه درسی –
رشته : مهندسی صنایع
دانشگاه محل تحصیل:
مقطع: کارشناسی ارشد
تلفن :

متن:
تاریخ تحویل : 30 آذر
قیمت : تا تومان
انجام پروژه درس ارزیابی پروژه.به روز رسانی طرح توجیهی احداث کارخانه تولید بلبرینگ(طرح توجیهی تولید بلبرینگ).به روز رسانی مطالعه ی بازار و اطلاعات اقتصادی طرح تولیدی که به پیوست آپلود شده.و دادن اطلاعات به روز شده به نرم افزار کامفار و دریافت و ارایه گزارش کامفار.به روز رسانی مالی طرح با استخراج تغییر مقادیر قیمت از سایت و مراجع رسمی نظیر بانک مرکزی و مرکز آمار.پروژه دقیقا شامل بخش های:
فصل اول:مقدمه و مطالعات بازار(3 تا 5) صفحه
فصل دوم:ارزیابی فنی(5 تا 8) صفحه
فصل سوم: تهیه طرح توجیهی،ارزیابی اقتصادی،تحلیل حساسیت،(6 تا 12 صفحه)
فصل چهارم: جمع بندی و نتیجه گیری از گزارشات کامفار(تا 3 صفحه)

فایل پیوست دارد 

پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید

پروژه آماده دانشجویی کسری خدمت


پروژه شماره 46

درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

که یک مقاله بیس برای این درس پیدا کنیم

تحقیق چهار فصل داره

فصل اول خود تصمیم گیری و زیر شاخه هارو توضیح میدیم

و دو تا زیر شاخه رو هر کدوم و به روشهای خودشون تقسیم میکنیم

فایل پیوست دارد

پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید


پروژه شماره 47

تولید بشکه های فلزی – پروژه لیسانس
نام :
رشته : مهندسی صنایع
دانشگاه محل تحصیل: دماوند
مقطع: کارشناسی
تلفن :

متن:
تاریخ تحویل : 15 تیر
قیمت : تا تومان
ارزیابی با نرم افزار Comfar III
برای اعلام همکاری پیام مستقیم دهید @projeyarr
فایل پیوست دارد 

پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید

پروژه آماده دانشجویی کسری خدمت


پروژه شماره 48

پیاده سازی استرتژی – پروژه درسی –
نام :
رشته : سایر
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه اصفهان
مقطع: کارشناسی ارشد
تلفن :

متن:
تاریخ تحویل : 97/03/03
قیمت :
1- یک سازمان دلخواه را در نظر بگیرید :
ماموریت ، چشم انداز ،رقبا ، محصولات و خدمات تولیدی آن را توضیح دهید
2- تحلیل موقعیت رقابتی: ماتریس تحلیل صنعت پورتر، ماتریس BCG ، تحلیل مراحل چرخه حیات
3- تحلیل استرتژی های موجود
4- عارضه یابی استراتژی های موجودو ارائه استراتژی های پیشنهادی
نکته : یکی از محصولات سازمان را مورد بررسی قرار دهید

پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید

پروژه آماده دانشجویی کسری خدمت


پروژه شماره 49

پروژه آماده دانشجویی کسری خدمت

📌موضوع: مدلسازی – پروژه درسی

👥مشخصات متقاصی:
نام:
🔬رشته: مهندسی صنایع
🏢دانشگاه محل تحصیل: غیرانتفاعی
📚مقطع: کارشناسی ارشد
☎️تلفن:

📜متن پیام:
📆تاریخ تحویل پروژه: 19شهریور
💰قیمت: توافقی تا تومان
با سلام. یک پروژه کلاسی برای درس سیستم داینامیک است که باید در دو فاز زیر انجام شود.و فاز دوم آن با استفاده از نرم افزار ونسیم باید انجام شود.
فاز 1 تعریف مسئله –
در قسمت تعریف مسئله مهمترین بندهایی که باید انجام شود مطابق زیر خواهد بود:
1 – 1 – مقدمه
1 – 2 – تعریف مسئله ، ابهام ، رفتار متغیرهای مرجع
1 – 3 – اهمیت و ضرورت حل مسئله
1 – 4 – پیشینه و ادبیات تحقیق )بیان تحقیقات مرتبط و مشابه در حل مسئله و یا مسائل مشابه(
1 – 5 – اهداف تحقیق)اهداف حاصل از حل مسئله(
1 – 6 – سؤالات تحقیق )سوالاتی که پس از حل مسئله باید بتوان به آنها پاسخ داد(
1 – 7 – منابع
فاز 2 مدلسازی مسئله –
در قسمت مدلسازی مسئله مهمترین بندهایی که باید انجام شود مطابق زیر خواهد بود:
2 – 1 فرضیه دینامیک –
2 – 2 تصویر غنی از سیستم و نمودار زیر سیستم –
2 – 3 نمودار علت و معلولی –
2 – 4 تشریح حلقه های مهم در ساختار سیستم –
2 – 5 نمودار جریان –
2 – 6 معادلات ریاضی مدل –
2 – 7 اعتبار سنجی و شبیه سازی مدل –
2 – 8 نقاط اهرمی ، سناریو سازی و شبیه سازی سناریو –
2 – 9 تحلیل و مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی سناریوها –
2 – 10 نتیجه گیری و جمع بندی –
2 – 11 ارائه پیشنهادات برای تحقیقاتی آتی

پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید

پروژه آماده دانشجویی کسری خدمت


پروژه شماره 50

پروژه درس اصول شبیه سازی با استفاده از نرم افزار ارنا

رشته صنایع

تاریخ تحویل 96/4/17
موضوع:تمرین شماره یک داخل عکس.
فایل پیوست دارد سه تا 👇👇👇👇

1دانلود

2 دانلود

3 دانلود   اضافه کردن گزارشات :Flow TimeCycle Timeاینو گفته آنالیز کنید

پروژه های درس تحلیل سیستم ها به شرح ذیل اعلام می گردد

لازم است هر گروه موارد زیر را در این خصوص انجام دهند:
1- چکیده مقاله به طور کامل ترجمه گردد.
2- مسئله مورد بحث در مقاله به طور کامل تشریح گردد.
3- فرضیه پویا به طور کامل تشریح گردد.
4- متغیرهای کلیدی به طور کامل تشریح گردد.
5- نمودار علی معلولی به طور کامل تشریح گردد یعنی باید تک تک روابط علت و معلولی را تشریح نمایید.
6- حلقه های بازخوردی داخل نمودار علت معلولی به طور کامل تشریح گردد.
7- نمودار جریان به طور کامل تشریح گردد و در نرم افزار ونسیم رسم شود.
8- در صورت وجود معادلات در مقاله ان ها را توضیح دهید در غیر این صورت خودتان معادلات فرضی را بنویسید.
9- نتیجه گیری آخر مقاله را به طور کامل تشریح نمایید.

پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید

پروژه آماده دانشجویی کسری خدمت


پروژه شماره 51

📌موضوع: درس تصمیم گیری معیارهای چندگانه در اکسل – پروژه فوق

👥مشخصات متقاصی:
نام:
🔬رشته: مهندسی صنایع
🏢دانشگاه محل تحصیل: تهران مرکز
📚مقطع: کارشناسی ارشد
☎️تلفن:

📜متن پیام:
📆تاریخ تحویل پروژه: ٨تیر
💰قیمت:
مثلا برای خرید گوشی معیارها قیمت ،زیبایی،حافظه،کیفیت تصویر،..برای گزینه های گوشی اپل ،سامسونگ،هواوی در نظر گرفته شود. اینها دراکسل واردشود. تبدیل کمی به کیفی. بی بعدکردن خطی. روش انتروپی. کمترین مجذورات ویژه ماتریس مقایسه. H,h1,روش بردارویژه ماتریس مقایسه نرمال شده. درنهایت انتخاب گوشی روشahp,روش topsis,روش ویکور روشsaw,ودراخر روش الکترو
ببینید مثلا شما می خواید گوشی بخرید

چندتا معیار شما در نظر می‌گیرید

معیارها می تونه قیمت، حافظه ، وزن ، زیبایی ، حافظه، دوربین اینها معیار های شما میشند

گزینه ها شما چند تا گوشی در نظر می‌گیرید

حالا اینا رو تو اکسل بزنید

تبدیل کمی به کیفی

بی بعد کردن خطی

روش انتروپی

کمترین محذورات ویژه ماتریس مقایسه

H و H(_1)

روش بردار ویژه

ماتریس مقایسه نرمال شده

حالا انتخاب گوشی

روش AHP

روش TOPSIS

روش ویکور

روش Saw

و در آخر روش الکترو

پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید

پروژه آماده دانشجویی کسری خدمت


پروژه شماره 52

📌موضوع: منابع انسانی – مدیریت حقوق و دستمزد – پروژه درسی

👥مشخصات متقاصی:
🔬رشته: مهندسی صنایع
🏢دانشگاه محل تحصیل: علوم و تحقیقات
📚مقطع: کارشناسی ارشد
📜متن پیام:
📆تاریخ تحویل پروژه: 96/3/1
💰قیمت: تا تومان
در خصوص موضوع پروژه باید دو مقاله isi انتخاب کنم و در یک پاورپوینت به صورت خلاصه شرح دهم
مقاله 1

مقاله 2

پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید