MBA

معرفی رشته MBA

رشته MBA به دلیل تفاوت های ماهیتی از ظاهر آسان و جذابی نسبت به سایر رشته های برخوردار است ولی در عمل برای موفقیت در کنکور و تحصیل در آن نیازمند توانمندی های هوشی و ذاتی خواهید بود که می تواند تضمین کننده موفقیت یا شکست شما در این رشته باشد.

 • دروس پیش نیاز ( 22 واحد):
  • اصول حسابداری ( 2 واحد )
  • اقتصاد برای مدیران (1) (2 واحد )
  • اقتصاد برای مدیران (2) (2 واحد )
  • کاربرد آمار در مدیریت (2 واحد )
  • مدیریت تولید وعملیات (‌2 واحد )
  • اصول بازرگانی و تجارت (‌2 واحد )
  • سیستمی ( 2 واحد )
  • تکنولوژی نوین اطلاعات (‌2 واحد )
  • تحقیق درعملیات ( 2 واحد )
  • مبانی رفتارسازمانی ( 2 واحد )
  • روش تحقیق در علوم اجتماعی ( 2 واحد )
 • دروس اختصاصی مشترک (22 واحد):
  • مدیریت سازمانهای پیچیده ( 2 واحد )
  • مدیریت منابع انسانی: مدیریت منابع انسانی ( 2 واحد )‌
  • مدیریت منابع مالی: حسابداری مدیریت (‌2 واحد )‌
  • مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت: (‌2 واحد )‌ نگرش
  • مدیریت تکنولوژی: مدیریت تکنولوژی و نوآوری (‌2 واحد )‌
  • مدیریت طرح های توسعه (‌2 واحد )
  • مدیریت بازار: بازاریابی ( 2 واحد )
  • بازرگانی بین المللی ( 2 واحد )
  • مدیریت اطلاعات: ‌سیستم های اطلاعات مدیریت (‌2 واحد )
  • مهارتهای مدیریتی با مسایل جاری: مهارتهای عمومی مدیریت (‌مجموعه کارگاههای آموزشی )(2 واحد )
  • مسایل جاری مدیریت اجرایی (سمپوزیوم) (2 واحد )
 • دروس اختیاری (6 واحد):
  • مجموعه الف:
   • مدیریت استراتژیک –تحلیل محیط داخلی و بین المللی (‌2 واحد)‌
   • ‌مدیریت استراتژیک (‌2 واحد )
   • مدیریت تحول و اجرای برنامه استراتژیک (2 واحد)
  • مجموعه ب:
   • مدیریت تولید و عملیات-پژوهش عملیات پیشرفته (‌2 واحد )‌
   • مدیریت واحد های خدماتی ( 2 واحد )‌
   • مدیریت تولید و عملیات پیشرفته (‌2 واحد )
  • مجموعه ج:
   • مدیریت بازاریابی و صادرات – مدیریت استراتژیک بازاریابی (2 واحد )‌
   • تحقیقات بازار یابی (‌2 واحد )
   • مسایل بازاریابی بین المللی و صادرات ( 2 واحد )
  • مجموعه د:
   • ترکیبی از عناوین درسی سه مجموعه فوق ‌
 • پروژه پایان نامه (‌تحقیق و تهیه طرح )‌( 4 واحد )

رشته مدیریت

مدیریت علم اداره و هدایت سازمانهاست. به گونه‌ای که موجب افزایش بهره‌وری ، کارایی و اثر بخشی آنها گردد. به عبارت دیگر مدیریت، دانش بین رشته‌ای است که از علوم مختلف مانند ریاضیات، جامعه‌شناسی و روانشناسی برای بهبود عملکرد سازمانها یاری می‌جوید.
رشته مدیریت در کشور ما دارای شاخه‌های متعددی می‌باشد که از آن جمله می‌توان به مدیریت بازرگانی، صنعتی، دولتی، جهانگردی ، بیمه ، بیمه اکو، امور گمرکی و امور بانکی اشاره کرد و همچنین از شاخه‌های تخصصی‌تری مثل مدیریت کمیسریای دریایی و یا اداره امور بیمارستانها نام برد.