MBA

معرفی رشته MBA

رشته MBA به دلیل تفاوت های ماهیتی از ظاهر آسان و جذابی نسبت به سایر رشته های برخوردار است ولی در عمل برای موفقیت در کنکور و تحصیل در آن نیازمند توانمندی های هوشی و ذاتی خواهید بود که می تواند تضمین کننده موفقیت یا شکست شما در این رشته باشد.

 • دروس پیش نیاز ( ۲۲ واحد):
  • اصول حسابداری ( ۲ واحد )
  • اقتصاد برای مدیران (۱) (۲ واحد )
  • اقتصاد برای مدیران (۲) (۲ واحد )
  • کاربرد آمار در مدیریت (۲ واحد )
  • مدیریت تولید وعملیات (‌۲ واحد )
  • اصول بازرگانی و تجارت (‌۲ واحد )
  • سیستمی ( ۲ واحد )
  • تکنولوژی نوین اطلاعات (‌۲ واحد )
  • تحقیق درعملیات ( ۲ واحد )
  • مبانی رفتارسازمانی ( ۲ واحد )
  • روش تحقیق در علوم اجتماعی ( ۲ واحد )
 • دروس اختصاصی مشترک (۲۲ واحد):
  • مدیریت سازمانهای پیچیده ( ۲ واحد )
  • مدیریت منابع انسانی: مدیریت منابع انسانی ( ۲ واحد )‌
  • مدیریت منابع مالی: حسابداری مدیریت (‌۲ واحد )‌
  • مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت: (‌۲ واحد )‌ نگرش
  • مدیریت تکنولوژی: مدیریت تکنولوژی و نوآوری (‌۲ واحد )‌
  • مدیریت طرح های توسعه (‌۲ واحد )
  • مدیریت بازار: بازاریابی ( ۲ واحد )
  • بازرگانی بین المللی ( ۲ واحد )
  • مدیریت اطلاعات: ‌سیستم های اطلاعات مدیریت (‌۲ واحد )
  • مهارتهای مدیریتی با مسایل جاری: مهارتهای عمومی مدیریت (‌مجموعه کارگاههای آموزشی )(۲ واحد )
  • مسایل جاری مدیریت اجرایی (سمپوزیوم) (۲ واحد )
 • دروس اختیاری (۶ واحد):
  • مجموعه الف:
   • مدیریت استراتژیک –تحلیل محیط داخلی و بین المللی (‌۲ واحد)‌
   • ‌مدیریت استراتژیک (‌۲ واحد )
   • مدیریت تحول و اجرای برنامه استراتژیک (۲ واحد)
  • مجموعه ب:
   • مدیریت تولید و عملیات-پژوهش عملیات پیشرفته (‌۲ واحد )‌
   • مدیریت واحد های خدماتی ( ۲ واحد )‌
   • مدیریت تولید و عملیات پیشرفته (‌۲ واحد )
  • مجموعه ج:
   • مدیریت بازاریابی و صادرات – مدیریت استراتژیک بازاریابی (۲ واحد )‌
   • تحقیقات بازار یابی (‌۲ واحد )
   • مسایل بازاریابی بین المللی و صادرات ( ۲ واحد )
  • مجموعه د:
   • ترکیبی از عناوین درسی سه مجموعه فوق ‌
 • پروژه پایان نامه (‌تحقیق و تهیه طرح )‌( ۴ واحد )

رشته مدیریت

مدیریت علم اداره و هدایت سازمانهاست. به گونه‌ای که موجب افزایش بهره‌وری ، کارایی و اثر بخشی آنها گردد. به عبارت دیگر مدیریت، دانش بین رشته‌ای است که از علوم مختلف مانند ریاضیات، جامعه‌شناسی و روانشناسی برای بهبود عملکرد سازمانها یاری می‌جوید.
رشته مدیریت در کشور ما دارای شاخه‌های متعددی می‌باشد که از آن جمله می‌توان به مدیریت بازرگانی، صنعتی، دولتی، جهانگردی ، بیمه ، بیمه اکو، امور گمرکی و امور بانکی اشاره کرد و همچنین از شاخه‌های تخصصی‌تری مثل مدیریت کمیسریای دریایی و یا اداره امور بیمارستانها نام برد.