موضوع: منابع انسانی – مدیریت حقوق و دستمزد – پروژه درسی

موضوع: منابع انسانی – مدیریت حقوق و دستمزد – پروژه درسی

📌موضوع: منابع انسانی – مدیریت حقوق و دستمزد – پروژه درسی 👥مشخصات متقاصی: 🔬رشته: مهندسی صنایع 🏢دانشگاه محل تحصیل: علوم و تحقیقات 📚مقطع: کارشناسی ارشد 📜متن پیام: 📆تاریخ تحویل پروژه: ۹۶/۳/۱ 💰قیمت: تا تومان در خصوص...

ادامه