موضوع: طراحی یک تیر به کمک نرم افزار ansys – پروژه درسی

موضوع: طراحی یک تیر به کمک نرم افزار ansys – پروژه درسی

موضوع: طراحی یک تیر به کمک نرم افزار ansys – پروژه درسی مشخصات متقاصی: رشته: مهندسی مکانیک دانشگاه محل تحصیل: پرند مقطع: کارشناسی متن پیام: تاریخ تحویل پروژه: ۹۵/۱۰/۴ طراحی یک تیر که از مرکز یک آن ۳تن آویزان است. طول تیر...

ادامه