طراحی یک تیر
پروژه های انجام شده تمامی رشته ها

موضوع: طراحی یک تیر به کمک نرم افزار ansys – پروژه درسی

موضوع: طراحی یک تیر به کمک نرم افزار ansys – پروژه درسی مشخصات متقاصی: رشته: مهندسی مکانیک دانشگاه محل تحصیل: پرند مقطع: کارشناسی متن پیام: تاریخ تحویل پروژه: 95/10/4 طراحی یک تیر که از مرکز یک آن 3تن آویزان است. طول تیر 11متر.طول طناب 3متر .حداکثر جابجایی 01.% باشد.ضریب اطمینان بیشتر از 2 .تمام نیرو […]