موضوع: طراحی یک تقویت کننده صدا – پروژه درسی

پروژه شماره سی و هشت موضوع: طراحی یک تقویت کننده صدا – پروژه درسی رشته: مهندسی برق مقطع: کارشناسی متن پیام: پروژه من مربود به درس مدارهاری الکترونیکی ست که از دروس مشترک برق و کامپیوتر است..باید یک تقویت کننده صدا با استفاده از نرم افزار (مولتی سیم13) طراحی شود که میتواند شامل چندین مرحله […]