موضوع: طراحي و شبيه سازي ALU

موضوع: طراحی و شبیه سازی ALUز

پروژه شماره چهل درس معماری کامپیوتر موضوع: طراحی و شبیه سازی ALU رشته: مهندسی ای تی مقطع: کارشناسی پروژه درس معماری کامپیوتر طراحی و شبیه سازی ALU موجود در صفحه ۳۶ اسلاید ۵ درس (واحد حسابی در صفحه ۲۶ (مدار عملیات حسابی) و واحد...

ادامه