موضوع: درس تصميم گيري معيارهاي چندگانه در اکسل – پروژه فوق

موضوع: درس تصمیم گیری معیارهای چندگانه در اکسل – پروژه فوق

📌موضوع: درس تصمیم گیری معیارهای چندگانه در اکسل – پروژه فوق 👥مشخصات متقاصی: نام: 🔬رشته: مهندسی صنایع 🏢دانشگاه محل تحصیل: تهران مرکز 📚مقطع: کارشناسی ارشد ☎️تلفن: 📜متن پیام: 📆تاریخ تحویل پروژه: ٨تیر 💰قیمت: مثلا...

ادامه