درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه که یک مقاله بیس برای این درس پیدا کنیم تحقیق چهار فصل داره فصل اول خود تصمیم گیری و زیر شاخه هارو توضیح میدیم و دو تا زیر شاخه رو هر کدوم و به روشهای خودشون تقسیم میکنیم فایل پیوست...

ادامه