موضوع: درس تصمیم گیری معیارهای چندگانه در اکسل – پروژه فوق

📌موضوع: درس تصمیم گیری معیارهای چندگانه در اکسل – پروژه فوق

👥مشخصات متقاصی:
نام:
🔬رشته: مهندسی صنایع
🏢دانشگاه محل تحصیل: تهران مرکز
📚مقطع: کارشناسی ارشد
☎️تلفن:

📜متن پیام:
📆تاریخ تحویل پروژه: ٨تیر
💰قیمت:
مثلا برای خرید گوشی معیارها قیمت ،زیبایی،حافظه،کیفیت تصویر،..برای گزینه های گوشی اپل ،سامسونگ،هواوی در نظر گرفته شود. اینها دراکسل واردشود. تبدیل کمی به کیفی. بی بعدکردن خطی. روش انتروپی. کمترین مجذورات ویژه ماتریس مقایسه. H,h1,روش بردارویژه ماتریس مقایسه نرمال شده. درنهایت انتخاب گوشی روشahp,روش topsis,روش ویکور روشsaw,ودراخر روش الکترو
ببینید مثلا شما می خواید گوشی بخرید

چندتا معیار شما در نظر می‌گیرید

معیارها می تونه قیمت، حافظه ، وزن ، زیبایی ، حافظه، دوربین اینها معیار های شما میشند

گزینه ها شما چند تا گوشی در نظر می‌گیرید

حالا اینا رو تو اکسل بزنید

تبدیل کمی به کیفی

بی بعد کردن خطی

روش انتروپی

کمترین محذورات ویژه ماتریس مقایسه

H و H(_1)

روش بردار ویژه

ماتریس مقایسه نرمال شده

حالا انتخاب گوشی

روش AHP

روش TOPSIS

روش ویکور

روش Saw

و در آخر روش الکترو

پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید

Comments are closed.