خانه تاریخی شیرازی

معرفی 3 مورد از خانه های تاریخی شیراز – پروژه درسی –
رشته : سایر
مقطع: کارشناسی ارشد
50 صفحه باشد- آکادمیک باشد- این پروژه مربوط به ازمون مصاحبه ازمون گردشگری می باشد و برای گرفتن نمره قبولی باید مواردی که پیوست می کنم در ان رعایت شده باشد.

فایل پیوست و نیاز های پروژه
–پروژه مربوطه به طور کامل انجام شده است یا از طریق تلگرام شماره ۰۹۰۳۶۰۳۲۱۱۰ یا تماس تلفنی به همین شماره سفارش دهید

درباره admin

تیم پروژه یار متشکل از دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف، فغالیت خود را به شکل نه کاملا جدی از سال 1389 آغاز نموده است. از مهرماه سال 1390، این گروه با یک تیم کاملا قوی و کارآمد، به شکلی جدی، خود را به عرصه انجام و مشاوره پروژه های دانشجویی معرفی نمود و از مهرماه سال 1392 نیز با تأسیس شرکت و ثبت و طراحی سایت پروژه یار، راه و مسیر خود را ادامه داده است.