مهندسی صنایع

معرفی رشته مهندسی صنایع

مهندسی صنایع یکی از شاخه‌های مهندسی می‌باشد که به توسعه، بهبود، اجرا و ارزیابی سیستم‌های منسجم انسانی، مالی، اطلاعاتی، تجهیزات،انرژی، ماده و فرایند می‌پردازد. مهندسی صنایع برپایه ترکیب و ادغام مبانی ریاضیات، فیزیک و دانش‌های اجتماعی با متدهای مهندسی تحلیل و طراحی به‌منظور تعیین پیش بینی و ارزیابی نتیجه بدست آمده از سیستم‌های مطبوع طراحی شده‌است. در سیستم‌های تولید ناب و بدون خطا (Lean Manufacturing)، مهندسی صنایع در جهت حذف و کاهش منابع تلف شده از قبیل زمان، پول، ماده و انرژی نقش کلیدی دارد.

موارد آموزشی

 • استاتیک و مقاومت مصالح
 • روش‌های تولید ۱ و ۲
 • ارزیابی کار و زمان
 • طرح ریزی واحدهای صنعتی
 • برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
 • کنترل کیفیت آماری
 • آزمایشگاه اندازه‌گیری دقیق و کنترل کیفیت
 • برنامه‌ریزی تولید
 • برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی‌ها ۱ و ۲
 • برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
 • برنامه ریزی حمل و نقل
 • آمار مهندسی
 • تئوری احتمال و کاربردهای آن
 • تحقیق در عملیات ۱ و ۲
 • تحلیل سیستمها
 • شبیه‌سازی
 • مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی
 • اقتصاد خرد و اقتصاد کلان
 • جبر خطی
 • فرایندهای تصادفی

نرم افزارهای مهندسی صنایع

 • DecisonMaking – Expert Choice 11.1
 • Economic Engineering.2
  • M.Y.O.B Accounting 10.5.2
  • Microsoft Money 2003 Deluxe
  • MoneyMax
 • Ergobase.3
 • Facility.4
  • ALDEP
  • COMLAD
  • CRAFT
  • FACTORY
  • MicroCraft
  • PLANET
  • Comfar III
 • Inventory.5
  • INVEST
  • MRPZI
  • POM_fixed
 • Operation Research.6
  • LINDO
  • Lingo
  • LP SOLVER
  • DATA 4.0
  • NLP SOLVER
  • WHAT’S BEST 7.0
  • WHATSBEST_5.0
  • Win_GAMS
  • WINMAT
  • WINSTON
  • LINGO-WINDOWS-IA32-11.0
  • Lindo Systems Lingo v9.0
 • Simulation.7
  • ARENA 7.01
  • TAYLOR
  • SIMUL8 2000 v6.0
  • EXTEND
  • GPSS
  • SLAM-SYS
  • STELLA
  • SD Ventana Vensim PLE v5.4B
  • Vensim PLE v4.0a
  • Rockwell Arena