انجام پروژه دانشجویی رشته مهندسی صنایع

معرفی رشته مهندسی صنایع

مهندسی صنایع یکی از شاخه‌های مهندسی می‌باشد که به توسعه، بهبود، اجرا و ارزیابی سیستم‌های منسجم انسانی، مالی، اطلاعاتی، تجهیزات،انرژی، ماده و فرایند می‌پردازد. مهندسی صنایع برپایه ترکیب و ادغام مبانی ریاضیات، فیزیک و دانش‌های اجتماعی با متدهای مهندسی تحلیل و طراحی به‌منظور تعیین پیش بینی و ارزیابی نتیجه بدست آمده از سیستم‌های مطبوع طراحی شده‌است. در سیستم‌های تولید ناب و بدون خطا (Lean Manufacturing)، مهندسی صنایع در جهت حذف و کاهش منابع تلف شده از قبیل زمان، پول، ماده و انرژی نقش کلیدی دارد.

موارد آموزشی

 • استاتیک و مقاومت مصالح

 • روش‌های تولید ۱ و ۲

 • ارزیابی کار و زمان

 • طرح ریزی واحدهای صنعتی

 • برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

 • کنترل کیفیت آماری

 • آزمایشگاه اندازه‌گیری دقیق و کنترل کیفیت

 • برنامه‌ریزی تولید

 • برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی‌ها ۱ و ۲

 • برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

 • برنامه ریزی حمل و نقل

 • آمار مهندسی

 • تئوری احتمال و کاربردهای آن

 • تحقیق در عملیات ۱ و ۲

 • تحلیل سیستمها

 • شبیه‌سازی

 • مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

 • اقتصاد خرد و اقتصاد کلان

 • جبر خطی

 • فرایندهای تصادفی

نرم افزارهای مهندسی صنایع

 • DecisonMaking – Expert Choice 11.1

 • Economic Engineering.2

  • M.Y.O.B Accounting 10.5.2

  • Microsoft Money 2003 Deluxe

  • MoneyMax

 • Ergobase.3

 • Facility.4

  • ALDEP

  • COMLAD

  • CRAFT

  • FACTORY

  • MicroCraft

  • PLANET

  • Comfar III

 • Inventory.5

  • INVEST

  • MRPZI

  • POM_fixed

 • Operation Research.6

  • LINDO

  • Lingo

  • LP SOLVER

  • DATA 4.0

  • NLP SOLVER

  • WHAT’S BEST 7.0

  • WHATSBEST_5.0

  • Win_GAMS

  • WINMAT

  • WINSTON

  • LINGO-WINDOWS-IA32-11.0

  • Lindo Systems Lingo v9.0

 • Simulation.7

  • ARENA 7.01

  • TAYLOR

  • SIMUL8 2000 v6.0

  • EXTEND

  • GPSS

  • SLAM-SYS

  • STELLA

  • SD Ventana Vensim PLE v5.4B

  • Vensim PLE v4.0a

  • Rockwell Arena