رشته جغرافیا

#جغرافیا GIS برنامه ریزی شهری

انجام پروژه های دانشجویی رشته جغرافیا بصورت تخصصی تحقیقاتی و نرم افزاری

نرم افزارهای کاربردی در هر یک از گرایش های علوم جغرافیایی در اینجا معرفی می شود

# جغرافیا GIS برنامه ریزی شهری

نرم افزارهای کاربردی در هر یک از گرایش های علوم جغرافیایی در این قسمت معرفی شده است؛ جهت آشنایی و یا دانلود نرم افزار و همچنین فایل های آموزشی آنها برروی لینک مورد نظر کلیک نمایید.

# جغرافیا GIS برنامه ریزی شهری

این صفحه در حال بروز رسانی است. چنانچه تمایل به درج مطالب مورد نظر خود در این بخش را داشتید و یا آمادگی تدریس هر یک از نرم افزارها را دارید بامدیریت سایت پروژه یار مکاتبه نمایید

 ردیف  نام   فارسی نرم افزار نام    انگلیسی    نرم افزار  مناسب برای رشته های………………………..
 ۱  جی آی اس  GIS تمامی رشته هایی که با زمین سر و کار دارند
 ۲  اس پی اس اس  SPSS  تمامی گرایش های علوم جغرافیایی
 ۳  ان وی ENVI  اقلیم، ژئو، سنجش از دور و کارتوگرافی
۴ اکسپرت چویس Expert Choice برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی روستایی
 ۵ حسابرس روستا ندارد مناسب برای دهیارها و برنامه ریزان روستایی
 ۶  اتو کد  مناسب برای همه ی گرایش های جغرافیا
 ۷  فتوشاپ  مناسب برای همه ی گرایش های جغرافیا
۸ پینت paint مناسب برای همه ی گرایش های جغرافیا
۹ لیزرل کاربردی برای گرایش های برنامه ریزی شهری و روستایی
۱۰ پاجک Pajek کاربردی برای گرایش های برنامه ریزی شهری و روستایی
۱۱ پی ال اس PLS Smart کاربردی برای گرایش های برنامه ریزی شهری و روستایی
۱۲

# جغرافیا GIS برنامه ریزی شهری

ثبت پروژه